Hildesborg

Mijlömärkt med Green Key

Green Key 

Vi har valt att miljömärkta vår anläggning med den internationella miljömärkningen Green Key. Märkningen drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE) och i Sverige av organisationen Green Key Sverige.


Green Keys kriterier omfattar 13 olika miljö- och hållbarhetsområden. Bland annat ställs krav på vatten- och energiförbrukning, avfall, kemikalier och livsmedel. Green Keys kriterier ställer ex. krav på grön el, minskat vattenflöde ur kranar och duschar, att avfall återvinns i flera fraktioner och att miljömärkta pappers- och rengöringsprodukter används. Initiativ ska också tas för att årligen öka andelen ekologiska livsmedel.

 

Läs gärna mer on Green Key på deras hemsida.  Du kan också läsa om deras globala arbete här.

 

Vår Miljöpolicy

 

Mötesplats Borstahusen vill ta nästa kliv in i framtiden genom att aktivt jobba med frågor gällande hållbar utveckling och bedriva en verksamhet som är präglad av ansvar gentemot anställda, samhället och vår miljö. Vår ambition för framtiden är att genom aktivt arbete både minska förbrukning av engångsprodukter, energi och vatten. Samtidigt som vi ökar vår egen ökar vi också våra gästers medvetande kring samma frågor.

Mätningar och dokumentation sköts månadsvis vilket på sikt kan medföra att vi synliggör våra förbättringspunkter.

 

Likaså vill vi verka inspirerande för företag vi samarbetar med och så klart inspirera företag i vår närhet.

Som minimum ska vi alltid hålla oss innanför gällande lagar och regelverk inom miljö- och hållbarhetsområdet. Vi ska kontinuerligt arbeta med att förbättra vårt miljöarbete. Vi förväntar oss att samtliga samarbetspartners arbetar med oss för att uppfylla våra miljöambitioner. Vi jobbar aktivt för att informera och ha en tät dialog med alla som är intresserade av vårt miljöarbete. Mätning och dokumentation av vårt miljöarbete ska ske månadsvis vilket medför att vi synliggör våra förbättringsmöjligheter.

 

Mötesplats Borstahusen åtar sig att:

  • Prioritera miljömärkta och miljöanpassade produkter vid inköp i så stor utsträckning som är möjligt
  • Ha ett väldefinierat samarbete kring miljö med våra leverantörer
  • Ha både ett reaktivt och proaktivt arbetssätt kring miljö inom vår bransch
  • Ta hänsyn till vår yttre miljö vid värdering av nya produkter och tekniker
  • Arbeta för att alltid ha en korrekt miljömärkning på våra produkter
  • Genom information och samarbete inkludera våra anställda i vårt pågående miljöarbete